Inscripció

Els concursants hauran d’omplir el formulari d’inscripció on-line abans del 5 de juliol de 2019:

S’hauran d’adjuntar els següents documents:

  1. Fotocòpia DNI o Passaport
  2. Justificant pagament drets d’inscripció
  3. Fotografia tipus DNI o artística (només cara. Arxiu JPG, JPEG, PNG, TIFF)
  4. Una carta de recomanació datada el 2019
  5. Breu currículum vitae (màxim 1 pàgina)

Dades personals

Domicili

Programa a interpretar

Johann Sebastian Bach.
Per exemple: Preludi i fuga nº1 en Do Mayor Llibre I BWV 846.

Sonata o Sonatina.
Per exemple: Haydn, Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Schubert, Brahms, Liszt, Mendelssohn, Rachmaninov, Grieg, Bartók, Berg, Prokofiev, Dutilleux, Ginastera, Scriabin, Hindemith…

Obra lliure

Duració total del programa:
23, 25, 29, 35, 38… 45 minuts.

Arxius a adjuntar

Format pdf o jpg, màxim 2 MB cada arxiu

Fotocòpia DNI o Passaport

Justificant pagament drets d’inscripció

Fotografia tipus DNI o artística (només cara)

Una carta de recomanació datada el 2019

Breu currículum vitae (màxim 1 pàgina)

He llegit i accepto les polítiques de privacitat .

Se confirmarà la inscripció al Concurs por correu electrònic.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!